RFTC

Clubgebouw: “Ons Eigen Stekkie”
Locatie RMC de Hole-Ridders
Oosterparkweg 5,
2986 AE Ridderkerk
Telefoon: 0180 430606

Bestuur

Jaap Vogelzang: Voorzitter
Jaap Dekker: Secretaris
Hans van der Sluis: Penningmeester
Ruud Capitein: Clubkleding
Andre den Exter:  Algemeen
Jan Stuurman : Algemeen

Secretariaat

Willemstraat 40 c
2983 EV, Ridderkerk
06 30686590
secretaris@rekreatoer.nl

Bankrekeningnummer

NL92RABO0385800282 t.n.v. Rekreatoer, Ridderkerk.

Toercomissie

Jan Stuurman
Ina de Deugd
Johan van Prooijen

Penningmeester

Toercommissie

Kleding